Kontakt

Kontaktný formulár:

Meno a priezvisko:
E-mailový kontakt:
Telefonický kontakt:
Správa:
captcha

Prevádzkovateľ internetového obchodu:
Ing. Michal Troščak – SHimon
Župčany 520
080 01

IČO: 47096411
DIČ: 1078902627
IČ DPH: SK1078902627 (spoločnosť je platcom DPH)
Deň zápisu: 10. 04. 2013
č.ObU-PO-OZP1-2013/07297-2

č. živnostenského registra 750-41147

Peňažný ústav:
Banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 3122842357/0200
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK4502000000003122842357

Facebook: https://www.facebook.com/svetzahradkara.sk

Google+: https://plus.google.com/u/0/b/103670716072206189134/+SvetzahradkaraSk/posts

Twitter: https://twitter.com/SvetZahradkara

Kontaktná osoba:
Ing. Michal Troščak
+421 908 334 193
info@svetzahradkara.sk